Psykoterapiakeskus Aurassa on toteutettu Oma väylä -kuntoutusta puolentoista vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet sekä asiakkaiden että moniammatillisen tiimimme osalta myönteisen innostuneita. Kuntoutuksen yksilö- ja ryhmämuotoista työskentelyä yhdistävä malli tarjoaa mahdollisuuden neuropsykiatrisen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen syvällisemmin ja käytännössä mm. sosiaalisia taitoja vahvistaen. Moniammatillisen tiimin tuen saatavilla olo samoissa tiloissa on mahdollistanut asiakkaillemme nopean ohjauksen tarpeen mukaisen tuen piiriin sekä monialaisen konsultatiivisen tuen myös asiantuntijatiimillemme.

Yksilötyöskentelyssä omatyöntekijä on pystynyt luomaan hyvän ja tiiviin suhteen asiakkaan kanssa, jolloin yksilöllisten tavoitteiden mukainen työskentely ja ohjaus tarvittavien palveluiden piiriin on mahdollistunut. Ryhmätyöskentelyssä vertaistuki sekä ohjatut teemoihin pohjautuvat itsereflektio- ja taitoharjoitteet ovat mahdollistaneet omaan tilanteeseen liittyvän ymmärryksen lisääntymistä, itseluottamuksen vahvistumista ja kokemuksien normalisoitumista. Ryhmätapaamisten teemoina ovat olleet mm. neuropsykiatristen häiriöiden tuomat haasteet ja vahvuudet, sosiaaliset taidot, tunnetaidot, työelämä ja opiskelu neurokirjon häiriöt huomioiden sekä arjen taidot. Kuntoutuksessamme on vahvasti psykoterapeuttinen osaaminen läsnä, sillä kaikissa ryhmissämme ja suuressa osassa yksilötyöskentelyä työntekijöillä on psykoterapiakoulutus suoritettuna tai meneillään, ja vahvaa kokemusta kuntoutustyöstä.

”Olen kokenut oloni kokonaisvaltaisesti tuetuksi, ja minulle on tarjottu monenlaista apua aina heti uuden haasteen noustessa esille. Ongelmiani on kohdattu sekä ehkäisty inhimillisesti.”

Tärkeänä arvona kuntoutuksessamme on kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti, hyvään suhteeseen pyrkien ja tarpeisiin vastaavaa apua tarjoten. On ollut hienoa huomata, että olemme saamamme asiakaspalautteen perusteella tässä myös onnistuneet. Toisinaan asiakkaan tilanne on voinut olla monenlaisia haasteita sisältävä, jolloin Oma väylä -kuntoutuksen aikana emme ole pystyneet tarjoamaan riittävää apua monialaisiin tuen tarpeisiin nähden. Näissä tilanteissa pyrimme keskittymään asiakkaan vointi ja toimintakyky huomioiden akuuteimpaan tai keskeisimpään ongelmaan, sekä huomioimaan muun tarpeiden mukaisen tuen saaminen ohjaamalla asiakas oikeiden palveluiden piiriin ennen kuntoutuksen päättymistä. Aina Oma väylä -kuntoutukseen ei ole ohjautunut voinniltaan ja toimintakyvyltään työhön tai opiskeluun kykeneviä asiakkaita, jolloin olemme ohjanneet asiakkaat Kelan muiden kuntoutuspalveluiden piiriin.

Henkilökunta on mahtava, yhteistyönne on toimivaa mikä välittyy myös minulle asiakkaana. Käynneille tulo on helppoa, enkä koe niitä kuormittavaksi. Haastavista aiheista keskustellaan ajan kanssa, eikä omia tunteitaan tarvitse piilotella. Lämmin vastaanotto välittyi jo ensimmäisessä puhelinkontaktissa.”

Asiakkailtamme saadun myönteisen ja rohkaisevan palautteen vahvistamina suuntaamme katseemme tulevaan vuoteen ja uusiin Oma väylä -kuntoutuksen tuomiin merkityksellisiin hetkiin odottavin mielin. Kuntoutuksen kehittäminen asiakkailta saadun palautteen ja lisääntyvän ammatillisen osaamisen myötä on meille tärkeää.

Vuoden 2024 alussa alkaviin kuntoutuksiin on paikkoja vapaana. Olethan rohkeasti yhteydessä meihin, mikäli Oma väylä -kuntoutus on sinulle ajankohtainen. Voit myös valita meidät Kelan hakuprosessissa suoraan palveluntuottajaksi.

Kiitos tästä vuodesta Oma väylän asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille.

Rauhallista ja merkityksellistä joulunaikaa kaikille!