Psykoterapiakeskus Aura Oy järjestää koulutuksen:

Häpeän lähteillä: Häpeän ja vastavuoroisten asetelmien kehollistaminen

Kouluttaja: Linda Tavio psykologi (PsM), integratiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), sekä psykofyysinen psykoterapeutti (koulutuksessa)

Kohderyhmä: Psykoterapeutit ja psykologit

Ajankohta: pe 23.8.2024, klo 9.00-17.00

Paikka: Ruissalon Kylpylä, Ruissalon Puistotie 640, Turku

Hinta: 266€ (sis. 24% ALV), yöpyminen kylpylässä -20% huoneen hinnasta koulutukseen osallistujille

Hinta sisältää: Koulutuksen ja siihen liittyvät materiaalit, buffet -aamiaisen, lounaan, päiväkahvit ja kylpylän käytön koulutuksen jälkeen

Ilmoittautuminen: 30.6.2024 asti osoitteeseen info@psykoterapiakeskusaura.fi

Häpeän lähteillä -koulutuksen palautteista poimittua:

”Vaikuttava, koskettava, ihmisyyden ytimessä, hyvyys, elävyys, aitous, lämpö, traumakokemuksiin pääsy turvallisesti, elävöittävä, pysäyttävä, mullistava, havahduttava, eteenpäin vievä, osallistujien toiveita tarkkaan huomioiva, turvallinen tila” https://www.lindatavio.com/palautteita

Kurssikuvaus:
”Syntyessämme jäiseen järveen, emme tiedä miltä virtaava vesi tuntuu. Yhteytemme on olla
yhdessä jähmettyneitä, yhdessä erillisiä” (Peltola, 2022, sit. Hubl)

Häpeän lähteillä- työpajat ovat suunnattu ammattilaisille, jotka ovat valmiita tutustumaan
kokemuksellisesti häpeään ja sieltä ammentamaan viisautta asiakkaiden auttamiseen.
Häpeästä kärsivä asiakas virittää häpeää myös työntekijässä. Oman häpeän tunnistaminen
on keskeistä hoitosuhteessa. Kollegiaalisen kannattelun voimin tutustutaan syvemmin omiin
häpeän puroihin, sekä lähteeseen, josta ne virtaavat. Työpajoissa lähestytään häpeää
henkilökohtaisena sekä kollektiivisena ilmiönä erilaisten kehollisten ja sanallisten tehtävien
kautta. Katse, hengitys, liike, sekä kosketus syventävät tunneyhteyttä itseen ja toiseen.
Omien häpeällisten tulkintojen ja uskomusten sanoittaminen ennakkoon sekä kehollinen
etäisyydenotto jäsentävät ja luovat hahmoa omalle häpeälle.

Tässä työpajassa keskitymme häpeän tutkimiseen ennen kaikkea fyysisenä kokemuksena.
Syvennämme tunneyhteyttä itseen, sekä harjoittelemme itsesäätelyä ja kanssasäätelyä
erilaisten kehollisten harjoitusten avulla. Huolellisen lämmittelyn jälkeen teemme pareittain
tutkimusmatkoja häpeään sisältä käsin. Tutkimme vuorovaikutuksellisia asetelmia, joissa
häpeä on syntynyt, sekä suojia, joihin pompsahdamme. Kaikki harjoitukset ovat
ehdotuksia, joihin saa tarttua tai olla tarttumatta ja kaikkea onkin hyvä muokata omien
tarpeiden ja rajojen mukaiseksi.

Työpajaan kuuluu lyhyt teoreettinen osuus joka johdattaa syvemmälle häpeän kerroksiin,
sekä jäsentää häpeän hoitoa relationaalisesta ja kehollisesta näkökulmasta. Ennen kurssia
saat materiaalin häpeän hoidosta (Greenberg & Päiviö) sekä kroonisen häpeän (DeYoung)
hoidosta ja kurssille annetaan itsetuntemusta ruokkiva ennakkotehtävä. Kurssista saa
parhaan irti jos vilkaisee teoriaa jo ennakkoon. Työpajojen harjoituksia voi soveltaa työhön
oman ammattitaidon puitteissa.
Häpeä pukeutuu yksityiseen hahmoon, mutta on kollektiivista ja siksi sen purkaminen juuri
yhteisön kannattelussa on vaikuttavampaa. Työpajoissa on mahdollisuus tunnistaa,
tunnustaa ja paljastaa jotain syvää inhimillistä itsestä, mutta ei ilman arvoa. Häpeä tarvitsee
päivänvalon, elävän vastaanoton ja lämpimän sylin. Häpeää on kaikissa meissä. Häpäisijä
löytyy kaikista meistä.
Lempeästi tervetuloa kollektiivisen, mutta ainutlaatuisen häpeäsi kanssa yhteyteen
vertaisten kanssa!

Ohjaajasta:
Linda Tavio on psykologi (PsM), integratiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), sekä
psykofyysinen psykoterapeutti (koulutuksessa), joka on hävennyt (ja toisinaan häpeää) mm.
elämänkokemuksiaan, herkkyyttään, eloisuuttaan, aggressiotaan, sekä kehoaan. Hän on
löytänyt rakastavien ja kunnioittavien läheisten, lempeän ja aidon psykoterapeutin,
turvallisen yhteisön (koulutusverkosto Verso), improvisaation, klovnerian sekä kehotietoisen
tanssin avulla portteja ulos häpeästä, kohti omaa viattomuutta, ainutlaatuisuutta, sekä
keskeneräisyyttä. Linda on tuonut viimeisen 10 vuoden aikana ihmisiä yhteen kouluttaen
mm. rajoista, luovuudesta, läsnäolosta, kehollisuudesta, sekä kosketuksesta. Lindaa kiehtoo
jaetun ihmisyyden tarjoama voima. Hän panostaa koulutuksissa siihen, että ryhmässä
jokainen saa olla autonominen yksilö omine tarpeineen ja rajoineen, turvallisessa
yhteydessä muihin.
Lisätietoa: www.lindatavio.com, kurssit.lindatavio(at)gmail.com


Mitä on häpeä?
Häpeäkulttuuri on niin syvällä suomalaisissa kehoissa, mielissä ja vuorovaikutuksessa, ettei
sen ilmenemismuotoja ole helppo tunnistaa. Me kaikki häpeämme, tuotamme häpeää ja
häpäisemme. Itseämme ja toisiamme. Mitä tutummaksi häpeä tulee, sen kirkkaammin tähän
havahtuu. Häpeä haluaa piiloutua, vaikka sen pitäisi astua esiin. Häpeä on kuitenkin
tunnetta paljastumisesta ilman arvoa, ja siksi se tulisi sulattaa hyväksyvän ja kunnioittavan
katseen alla. Häpeä on kehollinen reaktio, minkä vuoksi sanalliset interventiot eivät riitä.
Häpeä on sosiaalinen tunne: erillisyyttä jaetusta ihmisyydestä ja sen voi korjata vain
kokemus todellisen itsen kuulumisesta joukkoon.
Häpeä on ydintunne, joka koskee ihmisen merkitystä ja arvoa ihmisenä. Häpeämme sitä
osaa itsessämme, joka ei ole tullut vastaanotetuksi riittävällä ymmärryksellä, arvostuksella ja
hyväksynnällä. Häpeä on tapahtuma, jossa jäämme yksin haavoittuvassa tilassa ilman, että
saamme toisilta apua säätelyssä. Erotus terveen häpeän, toisten tuottaman häpeän, sekä
sisäistyneen tuhoavan häpeän välillä on tärkeä tehdä. Terve häpeä on hetkellistä ja
kohtuullista häpeää omien arvojen rikkomisesta, oman totuuden ohittamisesta tai jaetun
ihmisyyden loukkaamisesta. Tervettä häpeää sulattaa vastuunotto, ymmärrys sekä
myötätunto.

Miltä häpeä siis tuntuu ja näyttää? Se voi olla muljahdus vatsassa, jäykkyys leukaperissä,
tunnottomuus kehossa, hengityksen pidättäminen tai sähköisku, joka hyökyy kehon läpi.
Se voi olla katsekontaktin välttämistä tai hartioiden lysähtämistä. Se voi olla naurun
pidättämistä tai itkun jäätymistä kurkkuun. Omien rajojen ilmaisematta jättämistä. Se voi olla
kehon jäykkyyttä silloin, kun haluaisi liikkua. Mielen äkillistä tyhjentymistä ajatuksista.
Puheenaiheen välttämistä. Oman haavoittuvuuden, viattomuuden, tai lämmön näyttämättä
jättämistä. Alisuoriutumista ja luovuttamista. Suorittamista, miellyttämistä, täydellisyyden
tavoittelua ja älyllistämistä. Hyökkäämistä ja puolustautumista.
Häpeää tuottavaa voi olla toisten (tai itsen) arvostelu, vertailu, kriittisyys, kontrollointi.
Huomiotta jättäminen, ulkopuolelle jättäminen, yksin jättäminen, reagoimattomuus. Sellaisen
vaatiminen, mikä ei ole mahdollista tai luonnollista. Häpäisyä on moittiminen ja
haukkuminen. Naurahdus toisen kiinnostuksen kohteille, tunteille, olemukselle, ilmaisulle,
seksuaalisuudelle. Se on vähättelyä toisen taitoja kohtaan. Se on toisen määrittelyä ja
lokerointia. Se on ohittamista tai alistamista. Henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.
Kiinnostavaa ja oleellista on myös se, että häpäisemällä toisia, vahvistamme samalla omaa
sisäistä häpeäämme vastavuoroisen position (esim. arvostelee-häpeää) muodossa.
Yksi yleisimpiä hoitotyössä vastaantulleita häpeän lähteitä on kohtaamattomuuden häpeä.
Itselle tärkeän ihmisen toistuva reagoimattomuus, kohtaamattomuus ja yhteydettömyys on
aiheuttanut hahmottoman häpeän kokemuksen, joka on supistanut tai leikannut oman
kokemusmaailman olemattomiin. Kokeminen on kivuliasta, koska sen kanssa on jäänyt
yksin.

Häpeän alkuperäisestä lähteestä riippumatta, häpeä voi löytää hyvin moninaisia puroja,
joissa se virtaa. Voimme hävetä jotain konkreettista (keho, suoritukset, kiinnostuksen
kohteet, elämäntapahtumat, ideologiat) tai omia luonteenpiirteitä (liian herkkä, liian ujo, liian
äänekäs, liian rauhallinen, liian erikoinen, liian tavallinen). Tyypillistä suomalaista häpeää on
hävetä omaa herkkyyttä, tarvitsevuutta, haavoittuvuutta ja rajallisuutta, sekä omien tunteiden
viriämistä tai ilmaisua. Usein häpeämmekin juuri sitä, mikä meissä on kaikkein inhimillisintä,
kauneinta ja pyhintä (Peltola, 2022).
Häpeä on kehollinen reaktio. Neurobiologinen prosessi. Terveessä kontekstissa se voi
suojella ja palvella yhteisöä toteuttamaan arvojaan ja elämään totuudellisesti. Pahimmillaan
se kuitenkin lamaannuttaa tai saa pakenemaan ja hyökkäämä: piilottamaan sen, mikä eniten
kaipaisi vastaanottoa.
Tervetuloa tutkimaan häpeän moninaista, omanlaista ja samanlaista maailmaa.

Lue lisää:
-Häpeän alkemia, Kaisa Peltola (2022)
-Understanding and Treating Chronic Shame: A Relational/Neurobiological Approach,
Patricia A. DeYoung
-Lapsuuden kehityksellinen trauma: syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen. Juha
Klaavu
-Working with Emotions in Psychotherapy (2003), Leslie Greenberg, Sandra Päivi

Lisätietoa:

www.lindatavio.com, kurssit.lindatavio@gmail.com

info@psykoterapiakeskusaura.fi