Palvelut

Psykoterapia

Tarjoamme psykoterapiaa erityisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksellä, mutta myös muiden suuntausten terapeutteja löytyy Aurasta. Suuntauksia tärkeämpänä pidämme Aurassa asiakkaan inhimillistä kohtaamista ja hyvän vuorovaikutussuhteen muodostumista terapeutin ja asiakkaan välille. Psykoterapeuttimme ovat Kela -päteviä tai psykoterapiakoulutuksessa olevia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia.

Psykoterapeuttimme tarjoavat terapiaa pitkinä kuntoutuksina ja lyhytterapioina esim. maksusitoumuksella tai itse maksaville asiakkaille. Psykoterapiakäynnin hinta vaihtelee 90-110 euron välillä psykoterapeutin hinnaston mukaan. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapian yksilökäynnistä 57,60€ ja pari-/perheterapian käynnistä 63,91€/tunti.

Työnohjaus

Aurassa työskentelee Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymiä koulutettuja työnohjaajia, jotka tarjoavat työnohjauspalveluja yksilöille ja työyhteisöille. Työnohjaus on työntekijän ammatillista kasvua ja kehittymistä dialogin ja itsereflektion avulla tukevaa tavoitteellista työskentelyä, joka tarjoaa tilaa tutkia omia kokemuksia ja erilaisia näkökulmia työssä kehittymisen ja työhyvinvoinnin tueksi.

Työyhteisöissä työnohjaus voi olla merkittävä keino tukea yhteisöllisyyttä, tavoitteiden mukaista työskentelyä, tiimin kehitystä ja kasvattaa jäsentensä itsetuntemusta ja hyvinvointia. Johdon työnohjauksessa oma rooli työyhteisössä, johtajuus ja työyhteisön tukeminen tavoitteiden mukaisessa työskentelyssä luovat kentän, jossa esihenkilön kokemuksia, voimavaroja ja kehitystä voidaan tutkia ja tukea.

Koulutukset ja kurssit

Psykoterapiakeskus Auran kautta on mahdollista saada koulutusta hyvinvointiin liittyvistä teemoista kunkin asiantuntijan yksilöllisten osaamisalueiden ja asiakkaan koulutustarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme ovat kokeneita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilta voit tilata yhteisönne tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen. Järjestämme myös työhyvinvointiin liittyviä päiviä ja tapahtumia. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous teitä kiinnostavasta koulutuksesta tai tilaisuudesta!

Tulevat yksilöille suunnatut koulutukset löydät Ajankohtaista -osiosta.

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on kohdennettu opiskelemaan tai työelämään tähtääville tai siellä jo oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Yksilö- ja ryhmätapaamisten tavoitteena on kehittää opiskeluun ja työelämään tarvitsemiasi valmiuksia ja taitoja.

Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi tarvitset tukea opinnoissa tai työelämässä, ja sinulla vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa tai arjen hallinnassa.

Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi sinulla voi olla todettu jokin psykiatrinen häiriö. Psyykkisen vointisi tulee kuitenkin olla riittävä, jotta voit suoriutua opinnoista tai töistä. Jos sinulla on akuutti päihdeongelma tai tavoitteesi eivät liity opiskeluun tai työelämään, tulee sinun selvittää muita kuntoutusvaihtoehtoja.

Et voi saada samanaikaisesti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ja Oma väylä -kuntoutusta. 

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää 12 kuukautta ja sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi osallistut 1–3 seurantatapaamiseen.

Yksilötyöskentelyssä sinulle nimetään omatyöntekijä, joka on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ja myös koulutettu psykoterapeutti. Omatyöntekijä vastaa kanssasi kuntoutusprosessin tavoitteiden asettelusta ja suunnitelmallisesta työskentelystä tavoitteiden saavuttamista kohti. Jakson alussa tapaat myös psykologin, joka arvioi kanssasi toimintakykyäsi työtä ja opiskelua ajatellen. Yksilötapaamisten rinnalla kuntoutukseen kuuluvat ryhmätapaamiset, joissa pääset vahvistamaan sosiaalisia taitojasi ja saat vertaistukea omaan tilanteeseesi. Ryhmän työskentely on myös tavoitteellista ja yksilöiden tarpeet huomioivaa. Näillä tapaamisilla ovat mukana omatyöntekijäsi ja toinen kuntoutustyöntekijä. Läheisesi voivat saada vertaistukea omassa läheisten ryhmässä, joka kokoontuu kerran jakson aikana.

Tapaamiset järjestetään Psykoterapiakeskus Aurassa tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Läheisten ryhmätapaamiset järjestetään Psykoterapiakeskus Aurassa tai muussa erillisessä ryhmätyötilassa.

Kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet laaditaan kuntoutusjakson alussa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta.

Oma väylä kuntoutuksessa saat

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on  

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi
 • vahvistaa itsetuntoasi
 • antaa sinulle keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota sinulle vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • sinulla on mahdollisuus saada vertaistukea ja voit jakaa omia kokemuksia esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saat tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

Näin haet Oma väylä -kuntoutukseen

 1. Täytä hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 (pdf).
 2. Liitä hakemukseesi lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.
 3. Lähetä hakemus OmaKelassa:
  • Tallenna hakemuslomake ja tarvittavat liitteet laitteellesi.
  • Jos hakemus ja liitteet ovat paperilla, voit ottaa niistä kuvan tai skannata ne.
  • Kirjaudu OmaKelaan ja siirry kohtaan Viestit.
  • Valitse viestin aiheeksi etuus, jota olet hakemassa.
  • Valitse tiedostot laitteeltasi ja paina Lähetä.
  • Kun lähetät hakemuksen OmaKelassa, sitä ei tarvitse allekirjoittaa.

Toinen vaihtoehto on, että lähetät hakemuksesi postitse:

 1. Allekirjoita hakemus ja postita se liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.
 2. Asiointipalvelussa näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen, joka postitetaan kotiisi.
 3. Jos kuntoutus myönnetään, palveluntuottaja soittaa noin 2 viikon sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen.