Asiantuntijat

Maisa Cavander-Rinne

KKT-Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja AMK

Olen inhimillinen ja asiakaslähtöinen terapeutti, joka on aktiivinen sekä kiinnostunut asiakkaan tarinasta. Pidän tärkeänä ihmisen aitoa kohtaamista sekä hänen kuulluksi tulemistaan. Työskentelen asiakkaan kanssa yhteistyössä kunnioittaen hänen kokemustaan eletystä elämästä. Pyrkimykseni terapeuttina on luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde, joka kantaa koko terapian ajan.

Pyrin tutkimaan, ymmärtämään ja tukemaan ihmismielen toimintaa eri tavoin. Terapiani tavoitteena on luoda asiakkaalle ymmärrys omasta toiminnastaan sekä parantaa hänen elämänlaatuaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin.

Otan tällä hetkellä vastaan uusia lyhytterapia -asiakkaita (päivitetty 24.11.2022). Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
maisa@psykoterapiakeskusaura.fi

Jaana Laukkanen

KKT-Psykoterapeutti, Työnohjaaja (STOry), Sosiaalityöntekijä VTM

Olen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, jolla on kokemusta pitkäaikaisesta psyykkisestä kuntoutustyöstä eri ikäryhmien parissa, nuorisopsykiatrian tutkimus- ja arviointityöskentelystä sekä erilaisten lapsiperheiden haastavien elämäntilanteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä. Vastaanotolleni voi hakeutua esimerkiksi työ- tai opiskelukyvyn heikennyttyä, kriisin kohdatessa, perhe-elämän haasteiden vaikeuttaessa arkea tai psyykkisten ongelmien aiheuttaessa haittaa toimintakyvylle.

Erilaisten psyykkisten häiriöiden (esim. ahdistuneisuus, pakko-oireet, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelot ja traumaoireet) kuntoutus on minulle tuttua. Työskentelen myös yksilöiden ja työyhteisöjen työnohjaajana dialogisesta, voimavarakeskeisestä ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Olen kouluttanut mm. tunnetaidoista työyhteisössä ja voimme tarvittaessa suunnitella yhdessä koulutuksen työyhteisönne tarpeiden mukaan.

Otan tällä hetkellä vastaan uusia lyhytterapia -asiakkaita (päivitetty 2.6.2023). Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
jaana@psykoterapiakeskusaura.fi

Heli Pohjasniemi

KKT-Psykoterapeutti, Psykologi

Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteiden (HOT) mukaisesti. Kelan yksilöpsykoterapioita teen nuorten ja aikuisten kanssa, mutta tapaan mielelläni myös lapsia, pareja ja perheitä. Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Psykologina olen tehnyt töitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja minulla on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus. Kiintymyssuhteet ja vanhemmuustaidot sekä erilaiset perheiden vuorovaikutushaasteet ja adoptiotilanteiden tuki ovat minulle tuttuja. Tarjoan myös konsultaatiota ja koulutusta näissä asioissa muille ammattilaisille.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
heli.pohjasniemi@gmail.com

Karoliina Kallio

Kognitiivinen psykoterapeutti, KM erityispedagogi

Olen kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti ja työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Asiakkaiden kohtaamisessa yhdenvertaisuus, puolueettomuus, ymmärrys ja arvostus ovat minulle tärkeitä periaatteita. Työtavaltani olen osallistuva, luova, empaattinen ja tutkiva. Pyrin huomioimaan asiakkaiden tilanteet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Jokaisen terapian tarkemmat tavoitteet määritellään aina yhdessä. Tapaamisten välille saatan antaa pohdittavia tehtäviä, jotka tukevat asiakkaan tavoitteisiin pääsyä. Tapaamisissa käytän kognitiivisen psykoterapian eri menetelmiä ja sovelluksia hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Luottamukseen perustuvan yhteistyösuhteen rakentuminen minun ja asiakkaani välille on kuitenkin koko terapian perusta ja edellytys hyvälle työskentelylle. Olen Kelan Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
karoliina.kallio@psykoterapiamieli.fi

Tarja Ritari

Seksuaalineuvoja, Seksuaaliterapeutti koulutuksessa, FL Ravintoterapeutti, Bioanalyytikko

Työskentelen yrittäjänä tehden seksuaalineuvojan, ravintoterapeutin ja bioanalyytikon töitä. Seksuaaliterapiassa on tavoitteena luoda asiakkaalle turvallinen ja luottavainen ilmapiiri, asiakkaalle annetaankin ’lupa puhua’. Turva ei tarkoita pelkästään fyysistä turvaa, vaan myös emotionaalista turvaa, jossa toinen ihminen hyväksytään kokonaisena, kaikkine oloineen, tunteineen, ajatuksineen ja valintoineen. Asioita käsitellään lempeällä otteella. Henkilökohtaisen elämän myllerryksessä ja ystävän kannustamana ryhdyin opiskelemaan seksuaaliterapiaa ja matka opintojen parissa on ollut huikea kokemus itsellekin.

Seksuaaliterapiassa käsitellään hyvinkin laajasti seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja asiakkaan mieltä askarruttavia seksuaaliterveyteen liittyviä kysymyksiä. Asia jota asiakkaan kanssa käydään läpi voi olla fyysinen kuten yhdyntäkivut, erektiohäiriöt tai vaikkapa ikääntymiseen liittyvät ongelmat. Yhtälailla voidaan pureutua orgasmihäiriöihin, parisuhde- tai tunne- elämän ongelmiin, seksuaaliseen haluttomuuteen, tyytymättömyyteen omaan kehoon liittyen tai vaikkapa raskauden ja synnytyksen vaikutuksiin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyen. Vastaanotolla voidaan käsitellä myös seksuaaliseen riippuvuuteen tai väkivaltaan liittyviä asioita tai jutella ihan seksuaalisuudesta tiedonpuutteen näkökulmasta. Tarvittaessa ohjaan eteenpäin esimerkiksi psykologille, lääkärille tai toiselle seksuaaliterapeutille. Otan vastaan myös pareja/ moniskuntia.

Otan vastaan myös ravintoterapia asiakkaita. Olen valmistunut Terveysopisto Saluksesta Funktionaalisen lääketieteen ravintoterapeutiksi. Ravintoterapiassa käytetään ravitsemusta ja funktionaalisen lääketieteen näkemyksiä ravitsemustilan korjaamiseksi, terveyden ylläpitämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tavoitteena.
Usein jo puhjenneita terveysongelmia voidaan korjata oikealla ravitsemuksella, tarvittaessa myös erilaisilla lisäravinteilla. Suoliston mikrobitasapainotus on ravintoterapiassa tärkeässä roolissa, samoin tukkoisen aineenvaihdunnan ja maksan toksisuuskuorman purkaminen. Ravitsemuksesta on paljon tietoa olemassa ja se voi välillä tuntua aikamoiselta viidakolta. Ravintoterapiasta löytyy apua mm. väsymykseen, energian puutteeseen, unettomuuteen. Vatsan ongelmat ovat hyvin yleinen syy hakeutua ravintoterapiaan. Myös iho- ongelmat ja flunssakierteet. Teen myös ravintoainemittauksia HCA- mittarilla (Health Consept Analyzer). Kerron mielelläni lisää. Kauttani saa myös Nordic Labsin kattavia laboratorio kokeita. Ennen vastaanottoa lähetän sinulle aineenvaihdunnan oirekartoituslomakkeen, MSQ Metabolic Screening Questionnaire,  joka on kansainvälisesti käytössä oleva funktionaalisen lääketieteen työkalu.

Etävastaanotot myös mahdollisia, kysy vapaita aikoja.

Yhteydenotot sähköpostiin tarja.ritari@icloud.com

Marjo Lind

KKT-Psykoterapeutti, Yhteisöpedagogi AMK

Olen nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Aiemmalta koulutukseltani olen yhteisöpedagogi AMK. Olen työskennellyt 20 vuoden ajan nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa kuntouttavassa työssä. Psykoterapeuttina hoidan nuorten ja aikuisten ongelmia. Työskentelytapani on aktiivinen ja asiakasta kunnioittava. Terapiassa tärkeänä pidän avointa, tasaveroista ja turvallista yhteistyösuhdetta. Terapian tavoitteena on lisätä ymmärrystä itsestä ja omasta käyttäytymisestä ja oppia taitoja paremman elämänlaadun lisäämiseksi.

Psykoterapeuttina käytän tieteellisesti tutkittuja ja vaikuttaviksi todettuja hoitomenetelmiä. Olen käynyt psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, joita hyödynnän työssäni. Tämän lisäksi olen ISST: skeematerapian sertifikaattikoulutuksessa ja käytän ST -menetelmiä. Terapiassa työskentelyn kohteena voivat olla muun muassa ahdistus, stressioireet, mielialaongelmat, pelot, jännittäminen, pakko-oireet, elämänkriisit ja yleensäkin ongelmat ihmissuhteissa, työelämässä tai opiskelussa. Työ ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ja paremman elämänlaadun eteen on minulle arvokasta ja tärkeää. Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän käymällä työnohjauksessa ja täydennyskoulutuksissa.

Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen marjo.lind@icloud.com.

Heidi Autero

Kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, Sosiaalityöntekijä

Olen pohjakoulutukseltani sosiaalityöntekijä. Lisäksi olen suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Opiskelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa kognitiiviseksi psykoterapeutiksi (KT), josta valmistun vuonna 2024. Olen tehnyt laajasti kuntoutustyötä lasten, nuorten sekä perheiden parissa. Lisäksi olen työskennellyt lukiomaailmassa yli 15 vuotta. Terapian lähtökohtana on asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä korostuu yhteistyö heidän vanhempiensa kanssa.

Helmikuusta 2023 alkaen voin ottaa opiskelijahinnalla yhden pidempijaksoisen koulutusterapia -asiakkaan. Käynnit ovat omakustanteiset, sillä saan Kela -pätevyyden valmistuttuani.

Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä: heidi.autero@gmail.com

Pia Välimäki

Kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, Sairaanhoitaja

Olen aikuisten kognitiivisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutettava v. 2022-2025. Mikäli koet tarvetta inhimilliselle ja keskustelevalle terapeutille niin voit ottaa suoraan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen piamuori@gmail.com.