Asiantuntijat

Maisa Cavander-Rinne

KKT-Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja AMK

Olen inhimillinen ja asiakaslähtöinen terapeutti, joka on aktiivinen sekä kiinnostunut asiakkaan tarinasta. Pidän tärkeänä ihmisen aitoa kohtaamista sekä hänen kuulluksi tulemistaan. Työskentelen asiakkaan kanssa yhteistyössä kunnioittaen hänen kokemustaan eletystä elämästä. Pyrkimykseni terapeuttina on luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde, joka kantaa koko terapian ajan.

Pyrin tutkimaan, ymmärtämään ja tukemaan ihmismielen toimintaa eri tavoin. Terapiani tavoitteena on luoda asiakkaalle ymmärrys omasta toiminnastaan sekä parantaa hänen elämänlaatuaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin.

Otan tällä hetkellä vastaan uusia lyhytterapia -asiakkaita (päivitetty 24.11.2022). Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
maisa@psykoterapiakeskusaura.fi

Jaana Laukkanen

KKT-Psykoterapeutti, Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), Sosiaalityöntekijä VTM, Sosionomi AMK

Olen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, jolla on kokemusta pitkäaikaisesta psyykkisestä kuntoutustyöstä eri ikäryhmien parissa, nuorisopsykiatrian tutkimus- ja arviointityöskentelystä sekä erilaisten lapsiperheiden haastavien elämäntilanteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä. Vastaanotolleni voi hakeutua esimerkiksi työ- tai opiskelukyvyn heikennyttyä, kriisin kohdatessa, perhe-elämän haasteiden vaikeuttaessa arkea tai psyykkisten ongelmien aiheuttaessa haittaa toimintakyvylle.

Erilaisten psyykkisten häiriöiden (esim. ahdistuneisuus, pakko-oireet, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelot ja traumaoireet) kuntoutus on minulle tuttua. Työskentelen myös yksilöiden ja työyhteisöjen työnohjaajana dialogisesta, voimavarakeskeisestä ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Olen kouluttanut mm. tunnetaidoista työyhteisössä ja voimme tarvittaessa suunnitella yhdessä koulutuksen työyhteisönne tarpeiden mukaan.

Otan tällä hetkellä vastaan uusia lyhytterapia -asiakkaita (päivitetty 24.11.2022). Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
jaana@psykoterapiakeskusaura.fi

Heli Pohjasniemi

KKT-Psykoterapeutti, Psykologi

Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteiden (HOT) mukaisesti. Kelan yksilöpsykoterapioita teen nuorten ja aikuisten kanssa, mutta tapaan mielelläni myös lapsia, pareja ja perheitä. Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Psykologina olen tehnyt töitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja minulla on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus. Kiintymyssuhteet ja vanhemmuustaidot sekä erilaiset perheiden vuorovaikutushaasteet ja adoptiotilanteiden tuki ovat minulle tuttuja. Tarjoan myös konsultaatiota ja koulutusta näissä asioissa muille ammattilaisille.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
heli.pohjasniemi@gmail.com

Essi Vahala

KKT-Psykoterapia -opiskelija, Työnohjaaja (STOry), Sosiaalityöntekijä VTM

Olen pitkään ja monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskennellyt, huhtikuussa 2023 valmistuva kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan kouluttautuva tuleva psykoterapeutti. Voin ottaa vastaan vuoden 2023 alusta yli 16-vuotiaita itse maksavia asiakkaita (mahdollisuus jatkaa kanssani valmistumiseni jälkeen).

Mielestäni psykoterapiatyöskentelyssä tärkeintä on yhteistyösuhde, joka rakentuu luottamuksen, yhteisesti tehdyn tavoitteiden asettamisen ja avoimen vuorovaikutuksen pohjalta. Olen lämmin, huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä psykoterapeutti. Erityisesti olen työskennellyt ahdistuksen, masennuksen, pakko-oireiden, työuupumuksen ja neuropsykiatristen pulmien parissa.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
essi@psykoterapiakeskusaura.fi

Karoliina Kallio

Kognitiivinen psykoterapeutti, KM erityispedagogi

Olen kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti ja työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Asiakkaiden kohtaamisessa yhdenvertaisuus, puolueettomuus, ymmärrys ja arvostus ovat minulle tärkeitä periaatteita. Työtavaltani olen osallistuva, luova, empaattinen ja tutkiva. Pyrin huomioimaan asiakkaiden tilanteet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Jokaisen terapian tarkemmat tavoitteet määritellään aina yhdessä. Tapaamisten välille saatan antaa pohdittavia tehtäviä, jotka tukevat asiakkaan tavoitteisiin pääsyä. Tapaamisissa käytän kognitiivisen psykoterapian eri menetelmiä ja sovelluksia hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Luottamukseen perustuvan yhteistyösuhteen rakentuminen minun ja asiakkaani välille on kuitenkin koko terapian perusta ja edellytys hyvälle työskentelylle. Olen Kelan Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
karoliina.kallio@psykoterapiamieli.fi

Pia Välimäki

Kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, Sairaanhoitaja

Olen aikuisten kognitiivisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutettava. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Työskentelen päätoimisesti mielialahäiriöiden avohoidossa erikoissairaanhoidon poliklinikalla. Kokemusta löytyy myös päihderiippuvuuksien hoidosta.

Olen terapeuttina aktiivinen. Vahvuuksiani on rauhallisuus, positiivisuus, empaattisuus ja huumorintajuisuus. Tarvittaessa voin olla myös jämpti ja suorapuheinen. Olen asiakkaan kanssa ihmisenä samanvertainen ja se näkyy työskentely tyylissä. Koen itseni rinnalla kulkijaksi ja suunnan näyttäjäksi.
Uskon siihen, että asiakasta kuuntelemalla ja yhdessä suunnittelemalla päästään hyvään alkuun terapiassa. Ihmisen henkilökohtaiset taipumukset, luonne, ajatukset ja tunteet vaikuttavat kuitenkin paljon siihen miten terapiassa on hyvä edetä.

Käytän istunnoillani kognitiivisen yksilöpsykoterapian menetelmiä. Asiakkaan kanssa yhdessä mietimme terapian tavoitteet heti alussa. Terapian edetessä tavoitteet täsmentyvät. Tavoitteena on kognitiivisin keinoin korjata mielialaasi parempaan suuntaan sekä lisätä elämäniloasi ja ymmärrystä itseäsi kohtaan. Kotitehtävät liittyvät oleellisesti kognitiiviseen terapiaan ja niistä sovitaan yhdessä ja seuraavalla kerralla niitä käydään läpi yhdessä. Käytän myös ajoittain lomakkeita. Koulutushoidon vuoksi istuntoja nauhoitetaan, koska koulutushoidot ovat osa psykoterapiaopintoja. Näitä nauhoitteita käsitellään luottamuksellisesti työnohjauksessa.

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen:
piamuori@gmail.com

Heidi Autero

Kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, Sosiaalityöntekijä

Olen pohjakoulutukseltani sosiaalityöntekijä. Lisäksi olen suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Opiskelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa kognitiiviseksi psykoterapeutiksi (KT), josta valmistun vuonna 2024. Olen tehnyt laajasti kuntoutustyötä lasten, nuorten sekä perheiden parissa. Lisäksi olen työskennellyt lukiomaailmassa yli 15 vuotta. Terapian lähtökohtana on asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä korostuu yhteistyö heidän vanhempiensa kanssa.

Helmikuusta 2023 alkaen voin ottaa opiskelijahinnalla yhden pidempijaksoisen koulutusterapia -asiakkaan. Käynnit ovat omakustanteiset, sillä saan Kela -pätevyyden valmistuttuani.

Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä: heidi.autero@gmail.com